Nowenna do św. Dobrego Łotra (św. Dyzma)

26 marca Kościół wspomina pierwszego człowieka, który był kanonizowany przez samego Jezusa Chrystusa – św. Dyzmę.

Prośmy go szczególnie o łaskę skruchy.

Nowenna za przyczyną Dobrego Łotra św. Dyzmy

Dzień I

Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś bojaźń Bożą karcąc łotra lżącego Jezusa, prosimy cię

pokornie, wstawiaj się za ………………., który ………………. (wymienić: nałóg, grzech, niestosowne

upodobanie, itp.), aby okazał bojaźń swoją przed Bogiem i zerwał ze swoim grzechem (nałogiem…).

Módlmy się: Jezu, wspomnij na …………..,

gdy przyjdziesz do Swego Królestwa. Ojcze

nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz

sprawiedliwość grzesznikom, pokornie

Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym

wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam

wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą

żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Dzień II

Pokorny Łotrze, ty, który sprawiedliwie cierpiałeś za swoje czyny, prosimy cię pokornie,

wstawiaj się za …………………., aby ujrzał całe zło, którego się dopuszcza i które wyrządza

sobie i innym.

Módlmy się: Jezu ………

Dzień III

Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś współczucie Jezusowi, prosimy cię pokornie, wstawiaj

się za ………………., aby dostrzegł rany zadawane swoim najbliższym przez swój grzech

(nałóg…). Módlmy się: Jezu …….

Dzień IV

Pokorny Łotrze, ty który zobaczyłeś niesprawiedliwość w osądzaniu Jezusa, prosimy

cię pokornie, wstawiaj się za ……………., aby ujrzał krzywdy niesłusznie wyrządzone.

Módlmy się: Jezu ……….

Dzień V

Pokorny Łotrze, ty, który otworzyłeś się na Boga i zaufałeś Jego miłosierdziu, prosimy

cię pokornie, wstawiaj się za ………………, aby zaufał miłosierdziu Bożemu i został wyrwany

z sideł szatana i uwolniony od zła.

Módlmy się: Jezu ……….

Dzień VI

Pokorny Łotrze, ty, który potrafiłeś zobaczyć swoją nędzę i uznać ją przed swoim Zbawicielem,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ……………….., aby mógł doświadczyć takiej

łaski skruchy, której ty doświadczyłeś na krzyżu.

Módlmy się: Jezu …….

Dzień VII

Pokorny Łotrze, ty, który w ostatnim momencie swego życia zapragnąłeś Boga

i nawet nie pomyślałeś, że możesz razem z Nim przebywać w Jego Królestwie, prosimy

cię pokornie, wstawiaj się za …………….., aby zapragnął Boga, źródła swojego życia.

Módlmy się: Jezu ……..

Dzień VIII

Pokorny Łotrze, ty, który prosiłeś tylko o wspomnienie o tobie w raju, prosimy cię

pokornie, wstawiaj się za …………………. i wyproś dla niego łaskę spowiedzi świętej, pojednanie

z Bogiem i z ludźmi.

Módlmy się: Jezu …….

Dzień IX

Pokorny Łotrze, ty, którego Zbawiciel razem ze sobą wziął do raju, prosimy cię pokornie,

wstawiaj się za …………………., aby już tutaj na ziemi rozpoczął swoje życie z Bogiem

i w Bogu.

Módlmy się: Jezu …

26 marca

Święty Dobry Łotr

Święty Dyzmas był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. I zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi – bo tak go od tego czasu nazywamy –
że jeszcze dziś będzie z Nim w raju.

Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię Dyzmas pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele Św. Witalisa i w bazylice Św. Stefana oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość „Latrum” w pobliżu Emaus,
która im przypominała postać Dobrego Łotra.

Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia;
pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga.
Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, skazanych na śmierć i dobrej śmierci.

Kontynuując oglądanie tej witryny zgadzasz się na wykorzystanie plików "cookies" Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close